Bc. Jolana Fialová

Diplomová práce

Daňové, účetní a právní aspekty pohledávek v České republice a vybrané zemi Evropské unie

Tax, accounting and legal aspects of receivables in the Czech Republic and selected EU country
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Daňové, účetní a právní aspekty pohledávek v České republice a vybrané zemi Evropské unie“ je vymezení pohledávek z hlediska účetního, právního i daňového, a to jak v České republice, tak na Slovensku (vybraná země EU) s následnou aplikací na konkrétní společnosti s důrazem na pohledávky po splatnosti a nedobytné pohledávky, identifikace silných a slabých míst těchto subjektů …více
Abstract:
The objective of this diploma thesis “Tax, accounting and legal aspects of receivables in the Czech Republic and selected EU country” is a definition of receivables from the accounting, legal and tax perspective in the Czech Republic and Slovakia (the selected EU country) with further practical implementation on companies with an emphasis on overdue receivables, irrecoverable debts, identifying strengths …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance