Dana Laclé

Bakalářská práce

Verbální a nonverbální komunikace v interkulturním prostředí mezinárodní společnosti

Verbal and nonverbal communication in an intercultural environment at an international company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na verbální a nonverbální komunikaci v interkulturním prostředí mezinárodní společnosti Red Hat. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zpracována na základě rešerše odborné literatury. Pro zpracování byla využita domácí i zahraniční odborná literatura, která se zaměřuje na problematiku komunikace, interkulturní komunikaci a kulturní …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on verbal and nonverbal communication in an intercultural environment at an international company Red Hat. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part was compiled with reference to academic sources. Domestic and foreign literature was used for compilation, which focuses on communication, intercultural communication and cultural dimensions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová, MBA
  • Oponent: PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS