Martina Šimková

Master's thesis

Prognóza vývoje ekonomicky aktivního obyvatelstva

Projection of future development of economically active population
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat strukturu obyvatelstva České republiky z hlediska vzdělanosti a ekonomické aktivity a následně nastínit jeho budoucí vývoj. Do variant prognózy je oproti standardním demografickým prognózám zahrnut i vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva. Tento přístup umožní lepší hodnocení budoucího vývoje ekonomicky aktivní složky obyvatelstva na základě její skutečné participace …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the structure of the population of the Czech Republic in terms of education and economic activity and then draw out its future development. To this variations of the projection is included the development of economic activity in the population compared to the standard demographic projections. This approach allows better assessment of future development economically …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2011
  • Supervisor: Petr Mazouch
  • Reader: Jaroslav Dufek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25911