Bc. Hynek PACHOLÍK

Master's thesis

Mircea Eliade - život a dílo

Mircea Eliade - Life and Work
Abstract:
Práce je zaměřena na rumunského myslitele, historika náboženství, filozofa a spisovatele Mirceu Eliada. V první části práce je nastíněn jeho život a je rozebrán jeho vztah k Železné gardě. Druhá část práce je zaměřena na jeho dílo, které je rozebráno nejdříve obecně a potom jsou vysvětlena některá jeho díla a klíčové pojmy jako Mýtus o věčném návratu, cyklické opakování času, archaická ontologie, illud …more
Abstract:
My diploma work is focused on Mircea Eliade, who was a Romanian historian of religion, philosopher and famous fiction writer. In the first part of my work I try to briefly describe Eliade?s life. I decsribe some opinions on the most controversial part of his life - his relation to Iron Guard. The second part of my work is focused on his work and his scholar. At the beginning of this part I try to describe …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2011
Identifier: 39913

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PACHOLÍK, Hynek. Mircea Eliade - život a dílo. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / field:
Humanities Studies / European Cultural Studies