Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.

Disertační práce

Podnikání komerční pojišťovny a řízení jejího finančního zdraví

Entrepreneurship and Financial Health Management of a Commercial Insurance Company
Anotace:
Předmětem disertační práce „Podnikání komerční pojišťovny a řízení jejího finančního zdraví“ je charakterizovat oblast podnikání komerční pojišťovny a způsoby hodnotící její hospodaření. Dále je jejím předmětem vymezit faktory ovlivňující hospodaření komerční pojišťovny a na jejich základě definovat pojem finanční zdraví komerční pojišťovny; to vše na bázi kvalitativního výzkumu uskutečněného mezi …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Entrepreneurship and Financial Health Management of a Commercial Insurance Company” is to characterize the sphere of business of a commercial insurance company and the forms assessing its management. Furthermore, the work aims to specify the factors influencing the management of a commercial insurance company and thereby define the term financial health of a commercial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D., doc. Ing. Eva Kafková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta