Bc. Monika Rozsypalová

Bachelor's thesis

Čhamový tanec nebo rituál?

Cham dance or ritual?
Anotácia:
Tato diplomová práce se bude věnovat tematice asijských čhamových tanců. Čham označuje různorodé religiózní tance tibetského buddhismu. Z mnoha staletí předávané a prak-tikované tradice původně uzavřených obřadních tanců pořádaných mnichy v klášterech se postupně vytvořila tradice různorodých vystoupení, s příměsí folklórních a lidových prvků, hraných v maskách za doprovodu mnišského orchestru, někdy …viac
Abstract:
This master's thesis aims to explore the topic of Asian cham dances. The word cham is used for various religious dances of Tibetan Buddhism. From the tradition of originally secre-tive ritual dancing, which was practiced and passed on for many centuries, emerged a traditi-on of various plays with a mixture of folk and vernacular elements, which were performed in masks and accompanied by monastical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedúci: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Social Anthropology