Jan RUTAR

Bakalářská práce

Komplexní diagnostika dřeva Jatropha Tree - zjištění strukturních, fyzikálně-chemických a mechanických vlastností.

Diagnostic of Jatropha Tree - structure, physical-chemical and mechanical properties
Anotace:
Poslední dobou se stále častěji zabýváme otázkou využitím obnovitelných zdrojů, které se dají využít například jak pro získání energie, tak i jako suroviny. Obnovitelné zdroje jsou velmi důležité, protože postupem času nahradí stávající paliva ( uhlí, zemní plyn ). V důsledku toho se lidstvo snaží obnovitelné zdroje využívat stále častěji. Významnou část této spotřeby obnovitelných zdrojů pokrýváme …více
Abstract:
Recently we have been deeling with a question of renewable resources' improvementwhich can be for example used both for gaining the energy and also as raw material.Renewable resources are very important since current fuels are going to be substituted by these renewable resources in the process (coal, natural gas).Consequently, the mankind is trying to use them more and more often.A significant part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Novotný Jan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářský studijní program:
Strojírenská technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.