Bc. Marek Major

Bakalářská práce

Rating podniku a jeho význam pro finanční řízení podniku

Rating of a company and its meaning to the financial management
Anotace:
Práce se zabývá ratingem a jeho významem pro finanční řízení podniku. V rámci práce je řešena obecná problematika ratingu, jakož i jeho druhy, typy a využití v praxi. Obecné poznatky jsou využity na analytickou část práce, kde je v rámci vlastní analýzy podniku Škoda Auto vytvořen zjednodušený rating. Následně ověřuji hypotézu, zda se vytvořený rating podobá ratingu udělenému koncernu Volkswagen AG …více
Abstract:
The thesis deals with rating and its meaning for financial management of a company. It deals with the general issue of rating, as well as its kinds, types and use in practice. General knowledge is used for the analytical part of the thesis, where a simplified rating is created within the framework of Škoda Auto's own analysis. Subsequently, I verify the hypothesis that the created rating is similar …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní