Bc. Věra Bačová

Master's thesis

Perzistentní organické látky v materiálech používaných ve vnitřním prostředí.

Persistent organic compounds in materials commonly used in the indoor environments.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá perzistentními organickými polutanty, které se přidávají do materiálů používaných ve vnitřním prostředí. Jedná se zejména o perfluorované látky (PFCs), používané jako povrchové surfaktanty, a bromované zpomalovače hoření (BRFs). Pro své jedinečné fyzikální a chemické vlastnosti se obě skupiny látek používají v mnoha výrobních odvětvích (plasty, textilní materiály, stavební …more
Abstract:
This thesis studies persistent organic pollutants added to the indoor materials. These are especially perfluorinated compounds (PFCs) used as surfactants, and polybrominated flame retardants (BRFs). These compounds have specific physicochemical properties and they are used in various industrial applications (plastics, textiles, construction materials, electrical and electronic equipments, etc.). PFCs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta