Libor Strkáč

Bakalářská práce

Historie, vývoj a prognóza teroristických útoků proti civilnímu letectví - preventivní a obranná opatření

History, development and prognosis of terrorist attacks against civil aviation - preventive and defense measures
Anotace:
Bakalářská práce je založena na typologii, historii a analýze teroristických útoků směřujících proti civilnímu letectví. Práce se soustředí na vývoj mezinárodních úmluv, organizací a právní legislativy, které vznikali s leteckou dopravou. Také popisuje vybrané teroristické útoky proti civilnímu letectví, které leteckou dopravu zásadně ovlivnili. Následně popisuje bezpečnostní opatření, která byla po …více
Abstract:
The bachelor thesis is based on typology, history and analysis of terrorist attacks which are directed against civil aviation. The work is focused on the development of international conventions, organizations and legal legislation which have arisen with air transport. Thesis also describes selected terrorist attacks against civil aviation that are fundamentally affecting the air transport. Additionally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Hanák
  • Oponent: pplk. Mgr. Tomáš Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS