Kateřina DOMONKOSOVÁ

Bakalářská práce

Text analysis and translation commentary: translation of a literary text into English

Text analysis and translation commentary: translation of a literary text into English
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of Czech to English translation of contemporary literature, the literary debut by the author Jana Richterová, with the title Zahrada: Sféra. Exerpts from the book have been chosen for the translation in the practical part of the thesis, and these have subsequently been examined in the theoretical part. The approach to this bachelor thesis? translation analysis …více
Abstract:
Tato bakalářské práce se zabývá překladem literárního textu z jazyka českého do jazyka anglického. Jedná se o literární prvotinu současné autorky Jany Richterové, jejíž dílo nese název Zahrada: Sféra. Praktická část této bakalářské práce se věnuje překladu vybraných úryvků z knihy, které jsou následně v teoretické části rozebírány převážně podle modelů ekvivalence Dagmar Knittlové a Mony Bakerové. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOMONKOSOVÁ, Kateřina. Text analysis and translation commentary: translation of a literary text into English. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta