Theses 

Text analysis and translation commentary: translation of a literary text into English – Kateřina DOMONKOSOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina DOMONKOSOVÁ

Bakalářská práce

Text analysis and translation commentary: translation of a literary text into English

Text analysis and translation commentary: translation of a literary text into English

Abstract: This bachelor thesis deals with the topic of Czech to English translation of contemporary literature, the literary debut by the author Jana Richterová, with the title Zahrada: Sféra. Exerpts from the book have been chosen for the translation in the practical part of the thesis, and these have subsequently been examined in the theoretical part. The approach to this bachelor thesis? translation analysis and commentary implements predominantly the models of equivalence by Dagmar Knittlová and Mona Baker. The aim is to propose a translation, and characterize selected literary phenomena in linguistic and discourse terms, demonstrating and discussing the use of chosen translation strategies.

Abstract: Tato bakalářské práce se zabývá překladem literárního textu z jazyka českého do jazyka anglického. Jedná se o literární prvotinu současné autorky Jany Richterové, jejíž dílo nese název Zahrada: Sféra. Praktická část této bakalářské práce se věnuje překladu vybraných úryvků z knihy, které jsou následně v teoretické části rozebírány převážně podle modelů ekvivalence Dagmar Knittlové a Mony Bakerové. Hlavním cílem je předložit překlad, na němž bude demonstrováno a analyzováno užití literárních jevů, jakož i překladatelských postupů, z lingvistického či diskurzivního hlediska.

Keywords: literární text, překlad z češtiny do angličtiny, ekvivalence, idiomy, analýza překladu

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34899 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

DOMONKOSOVÁ, Kateřina. Text analysis and translation commentary: translation of a literary text into English. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:38, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz