Bc. Hana Kultová

Diplomová práce

Možnosti využití majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v tržních podmínkách

Possibilities of Utilization of the Property of Office of the Government Representation in Property Affairs in Market Conditions
Anotace:
Tato práce navazuje na bakalářskou práci, která se zaměřovala na charakteristiku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a jeho činnosti při hospodaření s majetkem státu, což je shrnuto v prvních třech kapitolách. V následujících kapitolách je tato charakteristika rozšířena o soukromé subjekty participující na trhu s nemovitostmi, realitní kanceláře a situaci na samotném trhu nemovitostí …více
Abstract:
This work builds on the bachelor thesis, which focused on the characterization of the Office of the Government Representation in Property Affairs and its activities in the management of state property, which is summarized in the first three chapters. In the following chapters, this characteristic is extended to private entities participating in the real estate market, real estate agent and the actual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miloš Tajtl
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní