Bc. Simona Suchomelová

Diplomová práce

Kvalita studniční vody jako individuální zdroj zásobování\nl{} pitnou vodou v Pardubickém kraji

Quality of well water as source of individual supply of drinking water in Pardubice region
Anotace:
V diplomové práci byla na reálných vzorcích studničních vod porovnána alternativní metoda Enterolert-E/Quanti-Tray s klasickou metodou membránové filtrace. Metodou membránové filtrace byly stanoveny vyšší počty enterokoků. Metoda Enterolert je výhodnější pro resuscitaci stresovaných buněk a dává méně falešně pozitivních výsledků. Diplomová práce se dále zaměřuje na kvalitu pitné vody ze zdrojů individuálního …více
Abstract:
In the thesis was compared alternative method Enterolert-E/Quanti-Gray with conventional membrane filtration method on real water samples. Membrane filtration method were determined higher numbers of enterococci. Method Enterolert is preferable for the resuscitation of stressed cells and gives less false positive results. The thesis focuses on the quality of drinking water from individiual sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Suchomelová, Simona. Kvalita studniční vody jako individuální zdroj zásobování\nl{} pitnou vodou v Pardubickém kraji. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin