Petra Brlayová

Bachelor's thesis

Inovačná politika Brazílie

Inovační politika Brazílie
Abstract:
Práce se zabývá tematikou inovací a inovační politiky v prostředí Brazílie, která je považovaná za vzor v inovacích pro rozvojové země. Analyzuji implementaci, nástroje, cíle inovační politiky Brazílie a hodnotím role aktérů (soukromý sektor, vláda, univerzity, výskumné centrá...)
Abstract:
The bachelor thesis analyses innovation policy and innovations in Brazil; its implemantation, instruments, goals, successes and evaluates the role of key actors in this policy(private sector, government, research centres, univerzities...)
Abstract:
Práca sa zaoberá tematikou inovácií a inovačnej politiky v prostredí Brazílie, ktorá je považovaná za vzor v inováciách pre rozvojové krajiny. Analyzujem implementáciu, nástroje, ciele inovačnej politiky Brazílie a hodnotím úlohy aktérov (súkromný sektor, vláda, univerzity, výskumné centrá...)
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2010
  • Supervisor: Soňa Gullová
  • Reader: Anna Klosová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22201

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod