Miroslava POLÁKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza tělesné konstituce vybrané skupiny obyvatel pomocí bioelektrické impendance a body mass indexu

Analysis of physical constitution in selected population sample using Bioelectrical Impendance and Body Mass Index
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením a srovnáním vybraných parametrů tělesného složení u vybraného souboru studentů a studentek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Fakulty zdravotnických studií. Měření tělesného složení probíhalo od roku 2013 do roku 2014 metodou bioelektrické impedance na tělesném analyzátoru Body-Jett. Sledováno bylo pohlaví, věk, výška, hmotnost, BMI, tělesný tuk v procentech …více
Abstract:
This thesis deals with evaluation od selected parameters of body composition of students men and women Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Fakulty zdravotnických studií. All mesurements were made in 2013 and 2014 by bioelectrical impedance analysis. For mesurements we used body device such as Body-Jett. Observed parameters were gender, age, height, weight, BMI, body fat in per cent and also in kilograms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁKOVÁ, Miroslava. Analýza tělesné konstituce vybrané skupiny obyvatel pomocí bioelektrické impendance a body mass indexu. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií