Bc. Petr Šubrt

Diplomová práce

Wiener Dialekt

Viennese dialect
Abstract:
Viennese dialect is spoken in Vienna, the capital of Austria and is counted among the Austro-Bavarian dialects. It is rather different from the Austrian form of Standard German and contains many specific lexical items. They can not be understood in another part of Austria.
Abstract:
Vídeňský dialekt patří do skupiny Austro-Bavorských německých dialektů a hovoří se jím převážně ve Vídni, hlavním městě Rakouska. Vídeňský dialekt se do jisté míry odlišuje od rakouské varianty německého jazyka. Obsahuje velké množství výrazů, kterým obyvatelé jiné části Rakouska nemusí porozumět.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk a literatura