Vlasta HOŘKÁ

Bakalářská práce

Reflexe fází rozhovorů s předškolními a mladšími školními dětmi, v průběhu tvořivých výtvarných aktivit s keramickou hlínou.

Reflection of phases of interviews with preschool and younger school children, during the creative art activities with ceramic clay.
Anotace:
V úvodu této bakalářské práce autorka osvětlí pohnutky výběru svého tématu, které se věnuje přínosu podpory tvořivosti v průběhu rozhovorů s dětmi, prostřednictvím keramické hlíny, jako součásti růstu osobnosti a přípravy na školu, především u předškolních dětí. V teoretické části se nejprve dotkne vývojových teorií dětí předškolního a mladšího školního věku, poté poukáže na specifika předškolního …více
Abstract:
The author will first introduce the reason she had chosen her topic, which is focused on using clay as the mean of promoting creativity while interviewing children, this is to help personality growth and preparation to enter school in preschool children. In the theoretical part the author will touch on some developmental theories of preschool and younger school-age children, followed by pointing out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2014
Zveřejnit od: 17. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jan Vaněk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOŘKÁ, Vlasta. Reflexe fází rozhovorů s předškolními a mladšími školními dětmi, v průběhu tvořivých výtvarných aktivit s keramickou hlínou.. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 12. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ry66t2 ry66t2/2
17. 12. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
17. 12. 2014
Bulanova, L.
18. 12. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.