Theses 

„Individuální vzdělávací plán pro děti předškolního věku s narušenou komunikační schopností a jeho realizace.“ – Bc. Miluše Rentová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Miluše Rentová

Diplomová práce

„Individuální vzdělávací plán pro děti předškolního věku s narušenou komunikační schopností a jeho realizace.“

„Individual educational plan for preschool children with communication disorder and its implementation”

Anotace: Tématem diplomové práce je problematika tvorby individuálních vzdělávacích plánů u dětí s narušenou komunikační schopností. Nejprve jsou zde vymezeny základní pojmy jako narušená komunikační schopnost, pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán. Poté se zabývá podrobnými kazuistikami, zpracováním individuálních vzdělávacích plánů na základě získaných informací o dítěti a následné uplatnění IVP pro individuální rozvoj každého dítěte.

Abstract: The topic of the presented thesis is the issue of the development of individual learning plans for children with impaired communication skills. First, I define basic concepts such as impaired communication skills, educational diagnostics and individual learning plan. Next, I deal with detailed case studies, development of individual learning plans based on information about the child and subsequent application of ILP for individual development of each child.

Klíčová slova: Narušená komunikační schopnost, vývojová dysfázie, narušený vývoj řeči, opožděný vývoj řeči, dyslalie, pedagogická diagnostika, individuální vzdělávací plán.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:32, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz