MUDr. Tomáš Pink, Ph.D.

Disertační práce

Unikompartmentální náhrada kolenního kloubu implantovaná pomocí PC navigace - Rentgenologické hodnocení krátkodobých a střednědobých výsledků

Unicompertmental knee arthroplasty implantation with navigation system - Radiographic survey of short-term and middle-term results
Anotace:
Artróza kolenního kloubu je jednou z nejčastějších příčin omezení mobility populace ve středním a vyšším věku. Poměrně často je postižen pouze jeden kompartment – mediální či laterální. Zavedením miniinvazivní operační techniky a užitím počítačové navigace při implantaci UKA do běžné praxe, vedlo k renesanci implantace UKA. Chceme experimentálně prokázat roli lidského faktoru při převádění počítačem …více
Abstract:
Arthritis of the knee joint is one of the most frequent causes of the limitation of mobility at the population in the middle and higher ages. Relatively often just one compartment was afflicted – medial or lateral. An introduction of miniinvasive surgical technique and the use of computer navigation and common use of implantation UKA have resulted in the revival of the implantation UKA. We intend to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 11. 2011
  • Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie