Bc. Jan Fojtů

Bachelor's thesis

Pohled českých filosofů do Hérakleitovy filosofie, srovnání před rokem 1989 a po roce 1989

A view of Czech philosophers into Heraclitus philosophy, comparison before 1989 and after 1989
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá myšlením antického filozofa Hérakleita z Efesu. Herakleitos, jeden z nejvýznamnějších představitelů antické filozofie, byl nepochybně výraznou osobností, které se ve svých dílech věnovalo již mnoho autorů. Častým problémem je však nedostatek objektivních informací o něm, a proto existuje i poměrně mnoho různých pohledů a interpretací na jeho osobu a myšlení. Vypracovaná bakalářská …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with thinking of the ancient philosopher Heraclitus of Ephesus. Heraclitus, one of the most significant representatives of ancient philosophy, was undoubtedly a distinctive figure and many authors are focused on in his work for today. However, a frequent problem is a lack of objective information about him and therefore there are a quite a lot of different views and interpretations …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Erika Vonková
  • Oponent: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.