Bc. Silvia Ďurišová

Diplomová práce

Wellness a jeho podíl na rozvoji českého lázeňství

Wellness and its Share of the Development of Czech Spa
Abstract:
This thesis deals with contemporary lifestyle with an emphasis on wellness. Its aim is to determine whether is wellness only modern trend, or is it a way to harness and promote established resorts in the country. The theoretical part defines the concept of wellness, it elaborates in detail and puts into context with spas. The practical part contains information about the spa towns Karlovy Vary and …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou súčasného životného štýlu s dôrazom na wellness. Jej cieľom je zistiť, čí je wellness iba moderným trendom, alebo je to cesta ako využiť a podporiť zavedené kúpele v Čechách. Teoretická časť definuje pojem wellness, detailne ho rozpracováva a dáva do súvislosti s kúpeľníctvom. Praktická časť obsahuje informácie o kúpeľných mestách Karlove Vary a Mariánske …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Klánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství