Thanh Tung Ho

Disertační práce

Bankovní regulace a dohled uplatňovaný v rámci komerčních bank ve Vietnamu

The Capital Regulation Supervision Used In Vietnamese Commercial Bank Sector
Abstract:
State Bank of Vietnam (SBV) set a plan of full application of Basel supervision and regulation framework (Basel III). By the end of 2018, all commercial banks should comply with the regulation. In 2010 SBV has issued regulatory framework which incorporates some principles and rules of Basel II. Before the full implementation of the regulation, Pilot study is currently being conducted. This pilot study …více
Abstract:
Státní banka Vietnamu (SBV) stanovila plán implementace Basilejského regulačního rámce (Basel III). Do konce roku 2018 by všechny komerční banky měly dodržovat toto nařízení. V roce 2010 vytvořila SBV regulační rámec, který naplňuje některé zásady a pravidla Basel II. Před zavedením zmíněného regulačního rámce se v současné době provádí pilotní studie. Tato studie vyžaduje spolehlivou analýzu s cílem …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ho, Thanh Tung. Bankovní regulace a dohled uplatňovaný v rámci komerčních bank ve Vietnamu . Zlín, 2018. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe