Miroslav Halaj

Bachelor's thesis

Behaviorálne financie a ich vplyv na investičné odporúčania

Behaviorální finance a ich vliv na investiční doporučení
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání tradičních investičních teorií a modernějšího směru, behaviorálních teorií. Zatímco v tradičních teoriích se hovoří o moderním portfoliu nebo teorii efektivních trhů, behaviorální finance zkoumají psychologický vliv na chování investorů. První část shrnuje základní principy a teoretické základy jednotlivých teorií. Ve druhé části jsou uvedeny základní psychologické …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the comparison of traditional investment theories and modern trends, behavioral theories. While traditional theories speak of a modern portfolio or the theory of efficient markets, behavioral finance examines the psychological impact on investors behaviour. The first part summarizes the basic principles and theoretical foundations of individual theories. The second …viac
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na porovnanie tradičných investičných teórií a modernejšieho smeru, behaviorálnych teórií. Zatiaľ čo v tradičných teóriách sa hovorí o modernom portfóliu alebo teórii efektívnych trhov, behaviorálne financie skúmajú psychologický vplyv na správanie investorov. Prvá časť zhrňuje základné princípy a teoretické základy jednotlivých teórií. V druhej časti sú uvedené základné …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedúci: Petr Musílek
  • Oponent: Michal Vyletelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80185