BcA. Milana Vanišová

Diplomová práce

Historický vývoj oboru Konzervátorství restaurátorstvi papírových dokumentů a knižní vazby, používaných metod a vzdělávacích institucí v Československu a České republice.

Historical development of the discipline of the conservatory and the restoration of paper documents and book binding in Czechoslovakia and the Czech Republic.
Anotace:
Diplomová práce je věnována historickému vývoji oboru Konzervátorství restaurátorství papírových dokumentů a knižní vazby na území Československa a České republiky. Na základě studia historických pramenů předkládá ucelený přehled jeho vzniku. Od archivů, kde se obor začal formovat, až po jasné vyspecifikování jeho významu a náplně. Práce shrnuje konzervátorskou a restaurátorskou metodiku minulosti …více
Abstract:
This theses is dedicated to the historical development of the discipline of the Conservatory and the restoration of paper documents and book binding in Czechoslovakia and the Czech Republic. Based on studies of historical sources, it presents a comprehensive overview of the origins of this field. From the archives, where it begins to form up, to clear explanation of its meaning and content. This theses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. BcA. Radomír Slovik

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vanišová, Milana. Historický vývoj oboru Konzervátorství restaurátorstvi papírových dokumentů a knižní vazby, používaných metod a vzdělávacích institucí v Československu a České republice.. Litomyšl, 2018. diplomová práce (MgA.). Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování