Bc. Jana Štěpánková

Master's thesis

Náhradní výchovná péče o dítě (z pohledu dětského domova jako formy ústavní péče, zejména o romské děti)

Alternative educational child care (from the perspective of the children's home as a form of institutional care, particularly for Roma children)
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem náhradní výchovné péče o děti se zaměřením na dětské domovy, které jsou v tomto smyslu chápány jako alternativa náhradní ústavní péče, a to zejména o romské děti. Teoretická část poskytuje ucelený obraz charakterizující péči o ohrožené děti, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve své biologické rodině. S ohledem na téma diplomové práce, některé kapitoly podrobněji …more
Abstract:
The diploma thesis deals with a substitute care for the children with a focus on the children´s homes, which in this context are understood as an alternative institutional care, especially for Roma children. The theoretical part provides a comprehensive picture of characterizing the care of vulnerable children. The children can´t grow up in their biological family because of the serious reasons. With …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta