Bc. Martin Andonov

Master's thesis

Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice: regionálně-geografická analýza

Long-term unemployment in the Czech Republic: regional-geographical analysis
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme analýze a zhodnocení postavení dlouhodobě nezaměstnaných na českém trhu práce a ve společnosti v období od roku 1994 do roku 2013. Pozornost je věnována vývoji míry dlouhodobé nezaměstnanosti na úrovni krajů a okresů. Na základě variačního koeficientu jsou sledovány zejména dopady ekonomické krize a recese na vývoj regionálních disparit v dlouhodobé nezaměstnanosti …more
Abstract:
This diploma thesis concerns analysis and evaluation of regional differences at long–term unemployment in Czech republic and situation of long–term job–seekers at czech society and in the environment of Czech labor market from 1994 to 2013. Focus is on the evolution of long term unemployment rate at NUTS3 (kraje) and NUTS4 (okresy) districts. As a basic indicator to quantify the regional disparities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Reader: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta