Bc. Jakub Lewandowski

Bakalářská práce

Smolenská katastrofa v polském politickém diskursu a dopad na polsko-ruské vztahy

The Role of Smolensk Aircraft Accident in Polish Political Discourse and its Influence on Polish-Russian Relations
Anotace:
Smolenská katastrofa, při níž zahynulo značné množtví vysokých představitelů Polska, vyvolala na polské politické scéně bouřlivou debatu. Bakalářská práce pomocí diskurzivní analýzy zkoumá vyjádření polských politiků a na základě toho definuje typy diskursu, které se postupně vyvinuly. V souvislosti s tímto diskursem je pozornost věnována problematice polsko-ruských vztahů, neboť práce zkoumá, jakým …více
Abstract:
President plane crash, when a lot of Polish representatives died, provoked stormy discussion between Polish politicians. Barchelor work uses disourse analysis and thus explores statements of these politicians. Pursuant to this the work defines kinds of discourse, which gradually developed. In connection with discourse I focus on the issue of Polish-Russian relations. The work looks into development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vít Dostál

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.