Tomáš NEORAL

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity dětí školního věku

Leisure Tome Activities of Schoolage Children
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je využití volného času dětí a mládeže. Cílem dotazníkového šetření bylo monitorování a následný rozbor volnočasových aktivit žáků druhého stupně navštěvujících čtyři základní školy v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Analýza dat identifikovala v obou souborech strukturu pravidelně prováděných aktivit, dále pak subjektivní hodnocení významu volnočasových aktivit žáky …více
Abstract:
The topic of my bachelor´s thesis is the use of leisure time of children and youth. The aim of the questionnaire survey was monitoring and the subsequent analysis of leisure time activities of lower secondary school pupils attending four primary schools in the Moravian-Silesian and South Moravian regions. The data analysis has identified a structure of regularly performed activities in both sets, then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEORAL, Tomáš. Volnočasové aktivity dětí školního věku. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta