Hana Cenigová

Bakalářská práce

Vztah mezi sociální pedagogikou a sociální prací z hlediska realizace profese

The Relation between Social Pedagogy and Social Work from the Point of View of Profession
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi sociální pedagogikou a sociální prací z hlediska realizace dané profese. Teoretická část obsahuje tři podkapitoly. V první kapitole je popisována profese. V následujících podkapitolách je zmíněna kvalifikace a definice pomáhajících profesí včetně jevů, které je doprovázejí. Ve dvou následujících kapitolách vymezujeme profesi sociálního pracovníka a sociálního …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the relationship between social pedagogy and social work in terms of the profession. The theoretical part contains three chapters. The professions are described in the first chapter. There are classifications and definitions of the helping pro-fessions in the following chapters, including accompanying phenomena. The professions of social worker and social educator are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cenigová, Hana. Vztah mezi sociální pedagogikou a sociální prací z hlediska realizace profese. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe