Theses 

Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově u žáka s tělesným postižením – Lucie KUTHEILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lucie KUTHEILOVÁ

Diplomová práce

Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově u žáka s tělesným postižením

Individual education plan in educational education for student with physical

Anotace: Práce se zabývá vytvořením individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro žáka v 7. třídě s tělesným postižením. Ve školním roce 2017/2018 byl tento IVP realizován. Záměrně vybraný žák má poprvé vytvořený IVP a je integrován do vyučovací jednotky tělesné výchovy. Uplatnila jsem více diagnostických technik, abych mohla co nejkvalitněji IVP připravit. Nejdříve jsem využila test motorických dovedností (Kudláček & Bartoňová, 2010), strukturovaný rozhovor s asistentkou pedagoga, disHBSC, DIC CIT a PACES. Veškeré uvedené diagnostické metody v práci popíši. Výzkumné šetření bylo realizováno u žáka, ale také u celé třídy sedmého ročníku, do které Kamil dochází a také kontrolní skupina osmá třída. V rámci šetření pomocí diagnostické metody DIC CIT, zjišťujeme, že i když celková doba tělesné výchovy byla kratší, tak ale pohybová aktivita narůstá, než u měření při hodině, která trvala delší časový úsek.

Abstract: The thesis deals with the creation of individual education plan for studen in the 7th class with physical disabilities. Individual education plan was implemented in the school year 2017/2018. Student has a first IVP. I have applied more diagnostic techniques for prepared and implemented. I used a motor skills test (Kudláček & Bartoňová, 2010), structured interview with teaching assistant, disHBSC, DIC CIT and PACES. All the diagnostic methods mentioned will be described. The research was carried out at the pupil, but also in the whole class of the 7th class in which Kamil occurs and the control group 8th class. In the DIC - CIT Diagnostic Investigation, we find that even though the total time of physical education was shorter, but physical activity increased, rather than an hourly measurement that lasted for a longer period of time.

Klíčová slova: integrace, inkluze, společné vzdělávání, rámcový vzdělávací program, volný čas, aplikované pohybové aktivity

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=219197 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

KUTHEILOVÁ, Lucie. Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově u žáka s tělesným postižením. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 09:14, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz