Bc. Tereza Míková

Master's thesis

Marketingová situační analýza podniku s využitím analýz marketingových prostředí

Marketing situational analysis of the company using the analysis of marketing environment
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá situační analýzou největší finanční instituce na českém bankovním trhu a tou je Česká spořitelna, a. s. V současné době panuje na českém bankovním trhu poměrně vysoká konkurence. Nové bankovní instituce vstupují na bankovní trh a snaží se získat klienty stávajících bank. Vyhotovením situační analýzy České spořitelny, a. s., za pomoci aplikace analýz marketingového prostředí …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the situation analyzes of the biggest financial institution on the Czech banking market – Česká spořitelna, a. s.Currently there is relatively high competition on the Czech banking market. New banking institutions enter to the banking market and seek to attract clients from existing banks. By preparing a situation analysis of Česká spořitelna, a. s., using the application …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedúci: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní