Bc. Miroslav Vlach

Diplomová práce

Právní aspekty správního trestání na úseku elektronických komunikací

Legal Aspects of Administrative Punishment in the Field of Electronic Communication
Anotace:
Tato práce si klade za cíl popsat problematiku správního trestání na úseku elektronických komunikací. V úvodní části popisuje obecné pojetí správně právní odpovědnosti, včetně zásad a pravidel pro její uplatňování. Další kapitola se zabývá legislativním vývojem v této oblasti. Stěžejní část práce tvoří současná problematika správního trestání na úseku elektronických komunikací, ve které je popsáno …více
Abstract:
This thesis aims to describe the problems of administrative punishment in the field of electronic communications. The first part describes the general concept of legal and administrative responsibility, including principles and rules for its implementation. Another chapter deals with legislative developments in this area. The main part consists of the current issue of administrative punishment in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta