Theses 

Efektivnost komerční komunikace – Ing. Jana Dobřichovská, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Jana Dobřichovská, DiS.

Bakalářská práce

Efektivnost komerční komunikace

Effectiveness of Commercial Communication

Anotace: Tato práce nazvaná „Efektivnost komerční komunikace“ se zabývá procesem tvorby reklamní kampaně a vlivem jejího zpracování na dosažení stanoveného cíle nebo cílů, to vše v kontrastu s efektivností. Samotný fakt, že společnosti investují nemalé peníze do různých forem reklamy ve snaze oslovit spotřebitele a přesvědčit je k nákupu svých výrobků či služeb a s tím související efektivnost při její přípravě a následné realizaci, mě přivedl k výběru tohoto tématu. V teoretické části práce se zabývám procesem tvorby reklamní kampaně z pohledu společnosti s cílem charakterizovat celý proces tvorby, realizace a hodnocení reklamní kampaně. V praktické části navazuji na teoretickou část a zabývám se analýzou reklamní kampaně.

Abstract: This work called 'Effectiveness of Commercial Communication' deals with the process of an advertising campaign and the influence of its processing on meeting the set objective or objectives, all this in contrast to effectiveness. The fact that companies invest not a little money into various forms of advertising in effort to address consumers and persuade them to buy their products or services and the related effectiveness during its preparation and subsequent realization, led me to choose this topic. In the theoretical part I deal with the process of creating an advertising campaign from the point of view of the company, with the aim to characterize the whole process of the creation, realization and evaluation of an advertising campaign. The practical part links up to the theoretical part and deals with analyzing an advertising campaign.

Klíčová slova: marketingový komunikační mix, komerční komunikace, efektivnost, propagační akce, reklamní kampaň, reklama, reklamní spot, reklamní sdělení, komunikační strategie, měření efektivnosti, Marketing Communication Mix, Commercial Communication, Effectiveness, Promotion, Advertising Campaign, Advertising, Commercial, Advertising Communication, Communication Strategy, Effectiveness Measurement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:44, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz