MUDr. Igor Dolan, Ph.D.

Disertační práce

Sexuální dysfunkce po spinálním traumatu

Sexual dysfunction in men after spinal cord injury
Anotace:
Incidence traumatických míšních lézí v Česku je asi 200 případů za rok. Sexuální dysfunkce jsou běžným důsledkem poranění míchy. Cílem práce bylo analyzovat sexuální funkce s ohledem na rozsah postižení a profil kvality života pacientů s míšní lézí. Srovnáním dat s kontrolním souborem jsme získali poznatky, které aspekty kvality života jsou postižením nejvíce limitovány. Hledali jsme faktory korelující …více
Abstract:
The incidence of traumatic spinal cord lesions in the Czech Republic is about 200 cases per year. Sexual dysfunction is a common result of spinal cord injury. The aim of our study was to analyze sexual function, considering the extent of the disability and the profile of the quality of life of patients with spinal cord lesions. By comparing the data with the control group, we have gained knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 4. 2017
  • Vedoucí: MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie

Práce na příbuzné téma