Vojtěch Pastor

Diplomová práce

Sociální zázemí a nezaměstnanost mladých v Evropě: analýza pomocí SEM modelů

Social background and youth unemployment in Europe: analysis with SEM
Anotace:
Charakterové vlastnosti člověka jsou součástí jeho identity. Tyto vlastnosti se ve velké míře přejímají od rodičů, kteří jsou největším zdrojem vlivu na charakter. Souvislost mezi vlastnostmi rodičů a dětí je již známým a potvrzeným faktem. Tato závěrečná práce se zabývá otázkou, zdali otec a matka předávají své vlastnosti dítěti ve stejné míře. K modelování kauzálního vztahu je použit model strukturních …více
Abstract:
Personality traits are part of each person’s identity. These traits are mainly passed from parents to children as parents are the greatest source of influence on personality traits. Connection between parental and child traits is already known and proven fact. This master thesis aim is to research if mothers and fathers are passing their traits equally to their children. Structural equation model, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Jan Zouhar
  • Oponent: Tomáš Formánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73471

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum