Theses 

Etika v podnikatelské činnosti – Bc. Pavla Podolníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Bc. Pavla Podolníková

Bakalářská práce

Etika v podnikatelské činnosti

Ethic in Business Activity

Anotace: Cílem mé bakalářské práce je přiblížit problematiku vztahu morálky, etiky a práva a potřebu firemní kultury k zjištění míry pozitivního vlivu dodržování etických zásad v podnikatelském prostředí. Práce se skládá z teoretické části a dotazníku. Teoretická část bakalářské práce se zaobírá vymezením základních pojmů, které se týkají etiky, morálky, podnikatelské etiky, etických kodexů. Analytická část blíže popisuje společnost Severočeské doly a.s. (člen skupiny ČEZ), etický kodex, principy, společenské hodnoty.

Abstract: The objective of my thesis is to explain the issues and the need for corporate culture and ethics, determine the level of positive influence of the ethical business environment, and its contribution to labour relations. The work consists of a theoretical part, and an analytical part. The theoretical part deals with the definition of basic concepts relating to ethics, morality, business ethics, codes of ethics. The analytical part describes in detail Severočeské doly plc. (member of Group CEZ) code of ethics , principles, values and social responsibility.

Klíčová slova: etika, morálka, právo, podnikatelská etika, etický kodex

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lucie Neumannová
  • Oponent: JUDr. Ivana Slavíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 23:57, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz