Bc. Pavla Podolníková

Bachelor's thesis

Etika v podnikatelské činnosti

Ethic in Business Activity
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je přiblížit problematiku vztahu morálky, etiky a práva a potřebu firemní kultury k zjištění míry pozitivního vlivu dodržování etických zásad v podnikatelském prostředí. Práce se skládá z teoretické části a dotazníku. Teoretická část bakalářské práce se zaobírá vymezením základních pojmů, které se týkají etiky, morálky, podnikatelské etiky, etických kodexů. Analytická část …more
Abstract:
The objective of my thesis is to explain the issues and the need for corporate culture and ethics, determine the level of positive influence of the ethical business environment, and its contribution to labour relations. The work consists of a theoretical part, and an analytical part. The theoretical part deals with the definition of basic concepts relating to ethics, morality, business ethics, codes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Lucie Neumannová
  • Reader: JUDr. Ivana Slavíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking