Bc. Pavla Podolníková

Bachelor's thesis

Etika v podnikatelské činnosti

Ethic in Business Activity
Anotácia:
Cílem mé bakalářské práce je přiblížit problematiku vztahu morálky, etiky a práva a potřebu firemní kultury k zjištění míry pozitivního vlivu dodržování etických zásad v podnikatelském prostředí. Práce se skládá z teoretické části a dotazníku. Teoretická část bakalářské práce se zaobírá vymezením základních pojmů, které se týkají etiky, morálky, podnikatelské etiky, etických kodexů. Analytická část …viac
Abstract:
The objective of my thesis is to explain the issues and the need for corporate culture and ethics, determine the level of positive influence of the ethical business environment, and its contribution to labour relations. The work consists of a theoretical part, and an analytical part. The theoretical part deals with the definition of basic concepts relating to ethics, morality, business ethics, codes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Lucie Neumannová
  • Oponent: JUDr. Ivana Slavíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking