Theses 

Zaměření skutečného provedení stavby teplovodní přípojky pro firmu Gajdečka v Paskově – Luděk Hank

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Luděk Hank

Bakalářská práce

Zaměření skutečného provedení stavby teplovodní přípojky pro firmu Gajdečka v Paskově

Surveying of Real Construction of Heat Line Water Service Pipe for Gajdečka Company in Paskov

Anotace: Předložená bakalářská práce se zabývá zaměřením skutečného provedení stavby teplovodní přípojky pro firmu Gajdečka v Paskově. Využitím technologie GNSS bylo měřené území připojeno do souřadnicového systému S-JTSK a Bpv a pomocí tachymetrické metody proběhlo zaměření podrobných bodů. Změřená data byla vyhodnocena a zpracována geodetických softwarem, jejichž výsledkem je účelová mapa zhotovená v měřítku 1:400.

Abstract: This Bachelor’s thesis deal with survey of the actual state of the object of hot fitment for the geodetic company Gajdečka in Paskov. Measured territory which used technology GNSS was attached to coordinate system S-JTSK and Bpv and there been using tacheometric methods for the focus of detailed points. Measured data was evaluated and processed in geodetic software whose outcome is purpose map in scale 1:400.

Klíčová slova: inženýrské sítě, technologie GNSS, podrobné měření

Keywords: engineering networks, GNSS technology, detailed measurement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Eva Jiránková
  • Oponent: Martin Krupa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:25, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz