Bc. Michaela Fitzová

Master's thesis

Auctions in perspective of experimental economics

Auctions in perspective of experimental economics
Abstract:
Cílem práce „Aukce pohledem experimentální ekonomie“ je zhodnotit efektivitu příjmů založenou na Revenue Equivalence Principle, mezi odlišnými druhy aukcí za použití ekonomického experimentu jako výzkumné metody. První část je popisuje na teorii aukcí, Revenue Equivalence Principle a metodu ekonomického experiment. Další část je zaměřena na design provedeného experiment. Ve třetí části jsou analyzována …more
Abstract:
The aim of the thesis “Auctions in perspective of experimental economics” is to evaluate income efficiency, based on the Revenue Equivalence Principle, between different auction designs using a research method of laboratory experiment. The first part is concerned to describe related auction theory, the Revenue Equivalence Principle and the method of the economics experiment. The next part is focused …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Miloš Fišar
  • Reader: Ing. Matúš Kubák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration