Bc. Filip Kišš

Diplomová práce

Analysis of Lean Software Development Transformation

Analysis of Lean Software Development Transformation
Anotace:
V posledných rokoch sa metodiky ako Lean a Scrum ukázali efektívnejšie pri dodávaní projektov včas a v rámci daného rozpočtu v porovnaní s tradičnými plánovo riadenými metodikami. Zmena spôsobu práce vo väčšej spoločnosti však môže byť veľmi náročná, pretože si vyžaduje nadbytočné úsilie, čas a zdroje. Väčšina súčasných štúdií je zameraná hlavne na tento druh transformácie. V dnešnej dobe sa organizácie …více
Abstract:
Over the last years, both Lean and Scrum approaches proved to be more effective for on-time and on-budget project delivery in comparison to the traditional plan-driven project management methodology. However, changing the way of working in a large-scale organization can be challenging as it takes effort, time and resources. Most of the current studies are focused mainly on this kind of transformation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2018
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: Mgr. Michal Krajíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma