Bc. Renata Granátová

Diplomová práce

Didaktické pomůcky pro výuku ruského jazyka na českých základních a středních školách se zaměřením na e-learning

Didactic Tools for Russian Language Teaching in Czech Basic and Middle Schools, Especially Oriented on E-Learning
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Didaktické pomůcky pro výuku ruského jazyka na českých základních a středních školách se zaměřením na e-learning” je věnována využívání didaktických pomůcek v hodinách ruského jazyka. Předmětem této práce je nahlédnout do problematiky výuky RJ na českých školách na pozadí popisu vývoje pomůcek a obecně trendů ve vzdělávání na základních a středních školách. Práce je rozdělena …více
Abstract:
This diploma work titled „Didactic Tools in Learning of Russian Language at Czech Basic And Middle Schools, Especially Oriented on E-learning” analyses how various didactic tools are used in class during lessons of Russian language. This work offers insights into teaching Russian at Czech schools. The problematic is presented on the background of the development of didactic tools and general trends …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta