Theses 

Devizové intervence centrální banky: srovnání zkušeností české a švýcarské centrální banky – Eduard Kohout

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Eduard Kohout

Diplomová práce

Devizové intervence centrální banky: srovnání zkušeností české a švýcarské centrální banky

Currency interventions: comparison of czech and suisse central bank.

Anotace: Diplomová práce se zabývá devizovými intervencemi české a švýcarské centrální banky a jejich následnou komparací. Devizové intervence se v poslední době staly plnohodnotným nástrojem měnové politiky ze stran obou bank a právě zkoumání dopadů devizových intervencí do reálné ekonomiky obou zemí je naplní této práce. Vzhledem k rozsahu, v jakém se devizové intervence používají, je toto téma stále aktuální a objevuje se ve veřejné debatě. První část představuje systémy devizových kurzů a upřesňuje roli měnové autority v daném systému. Ve druhé části se práce zabývá důvody použití devizových intervencí ze strany ČNB a zkoumá následná dopady. Třetí část se věnuje použití devizových intervencí ze strany SNB.

Abstract: This thesis aims at currency interventions executed by Czech and Suisse central bank and their following comparison. Currency interventions became lately monetary instrument that both central banks adopted. Effect of intervention on real economic situation in both countries will be content of this thesis. Because of the scale off the interventions, this issue is still current and it is still publicly debated. First part of this thesis introduces systems of exchange rate arrangements and describes the role of central bank. Second part of this thesis deals with currency interventions in Czech Republic and focuses on intervention impacts on real economics. Third part is devoted to Suisse currency intervention.

Klíčová slova: devizové intervence, depreciace, cílování inflace, systémy devizových kurzů, deflace

Keywords: currency intervention, depreciation, inflation-targeting framework, classification of exchange rate arrangements, deflation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Jan Vejmělek
  • Oponent: Ondřej Šíma

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51746


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:33, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz