Iveta HANUŠOVÁ

Bakalářská práce

Směsné houbové a bakteriální systémy biofilmů užívaných pro biologické čistění odpadních vod

Mixed bacteria-fungal biofilms used in biological wastewater treatment
Anotace:
Tato práce prezentuje získané poznatky o biologickém čištění odpadních vod, zaměřené především na využití biofilmů. Biofilmy představují společenství bakterií, hub či jiných mikroorganizmů, které se mohou vyskytovat v rozmanitém prostředí. Dřevokazné houby a některé bakterie dokáží svými degradačními schopnostmi rozkládat polutanty, mezi které patří i syntetická barviva. Studovány byly houbové kultury …více
Abstract:
This thesis presents acquired knowledge of biological wastewater treatment, focused on using the biofilms. Biofilms constitute biocoenosis of bacteria, fungi or other microorganisms, which might occur in various environment. Wood-decay fungi and some bacteria with its degradation capabilities can decay pollutants, including synthetic dyes.Studied was interaction of Pleurotus ostreatus and Irpex lacteus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Oldřich Benada, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANUŠOVÁ, Iveta. Směsné houbové a bakteriální systémy biofilmů užívaných pro biologické čistění odpadních vod. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta