Bc. Zuzana Singerová

Bakalářská práce

Materiálový průzkum a konzervace kovových destiček z krypty kostela sv. Mikuláše v Chebu

Material survey and conservation of metal plates from the crypt of St. Nicholas Church in Cheb
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je provedení materiálového a technologického průzkumu čtyř předmětů – náhrobních kovových destiček z dřevěných rakví – nalezených v kryptě kostela sv. Mikuláše v Chebu. Předměty jsou majetkem Muzea Cheb, který je i zadavatelem průzkumu. Předměty byly nejprve vizuálně zdokumentovány včetně fotodokumentace a pomocí vybraných fyzikálně-chemických metod byl proveden jejich …více
Abstract:
The theme of the thesis is to perform the material and technological survey of four subjects – grave metal plates from wooden coffins – found in the crypt of saint Nicholas church in Cheb. Plates are the property of the Museum of Cheb, which is the contracting authority of the survey. All of the plates were visually documented including photography and material and technological survey was performed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Richard Ševčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie konzervování - restaurování