Mgr. Zuzana Krpálková

Bakalářská práce

Proces adopce z pohledu rodičů a institucí

The Adoption Process from the Viewpoint of Parents and Institutions
Anotace:
Cílem bakalářská práce bylo zjistit, jaké pohledy na proces adopce mají adoptivní rodiče, kteří již absolvovali celou proceduru, a jak na tuto problematiku nahlížejí zástupci zaangažovaných institucí. První, teoretická část se věnuje zejména názorům odborníků na danou problematiku, objasňuje jednotlivé pojmy, zabývá se legislativou, včetně novelizací, které zasáhly do procesu adopce, a také v teoretické …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was to find out what are the viewpoints of the adoptive parents that already went through the adoption procedure, and the opinion of the representatives of the involved institutions regarding the whole adoption process. The first theoretical part is devoted mainly to the appropriate expert opinion, explains the particular terms, deals with the legislation, including the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta