Bc. Karina Malčická

Diplomová práce

Úverový proces na príklade spotrebného úveru vo vybraných bankách SR

Credit Process in Case of Consumer Loan in Selected Banks in SR
Abstract:
Diploma task is concerning on credit process on the example of consumer credit in the chosen banks in Slovak Republic. First chapter is focus on the theoretic definition of the concepts related on credit process. It includes characteristic of the bank, bank operations, definition of the credit and its classification. Second chapter of the task includes analysis of consumer credits and credit process …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá úverovým procesom na príklade spotrebného úveru vo vybraných bankách SR. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie pojmov súvisiacich s úverovým procesom. Zahŕňa charakteristiku banky, bankových operácií, definíciu úverov a ich členenie. Druhá časť práce obsahuje analýzu spotrebných úverov a úverových procesov vo vybraných bankách SR za pomoci praktického príkladu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance