Bc. Helena Sadová

Diplomová práce

Marketingová komunikace restaurace

Marketing communication of restaurant
Anotace:
Cílem diplomové práce je optimalizace marketingové komunikace vybrané restaurace. V teoretické části bude představena marketingová komunikace a komunikační strategie včetně marketingu služeb. V praktické části je předpokládán sekundární výzkum na základě dostupných informací a primární výzkum týkající se vnímání komunikace zákazníky. Výstupem bude návrh komunikační strategie restaurace dle jednotlivých …více
Abstract:
The aim of the thesis is to propose optimization of the marketing communication of restaurant. The theoretical part introduces marketing communicaton, communication strategy and marketing of services. The practical part assumes secondary research based on available information and primary research concerning the perception of communication by customers. The output will be a proposal of restaurant communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/jmbz0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné