Anastasia Mysan

Bachelor's thesis

Hodnocení kvality života v regionech ČR pomocí modelů analýzy obalu dat

The evaluation of quality of life by data envelopment analysis models
Abstract:
Tato práce se zabývá popisem základních modelů analýzy obalu dat a zaměřuje se na jejich využití pro hodnocení kvality života v regionech České republiky. Homogenní produkční jednotky jsou zde chápány jako jednotlivé okresy. V úvodní části práce popsána podstata analýzy obalu dat, konkrétní modely pro výpočet efektivnosti a super efektivnosti. V druhé části je pojem kvalita života charakterizován z …more
Abstract:
This bachelor thesis describes basic models of data envelopment analysis and focuses on their application for the evaluation of quality of life in the regions of the Czech Republic. The homogeneous decision-making units are set to be the individual districts. The first part of the thesis describes the essence of data envelopment analysis and specific models determining efficiency and super efficiency …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2013
  • Supervisor: Josef Jablonský
  • Reader: Martin Dlouhý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34994