Jana Králová

Master's thesis

Profesní odpovědnost externích a interních auditorů

Professional liability of the external and internal auditors
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá profesemi externích a interních auditorů. Jejím cílem je srozumitelně popsat profesní odpovědnost zkoumaných odborných povolání. Daná problematika se řeší z pohledu České republiky. Práce ve své první části obecně charakterizuje auditorskou činnost a Komoru auditorů České republiky. Popisuje předpoklady výkonu profese externího auditora a zabývá se i jeho pracovními postupy …viac
Abstract:
The diploma thesis focuses on professions of external and internal auditors. The aim of the thesis is to describe the professional liability of studied professional occupations. This issue is solved from the perspective of the Czech Republic. In the first part the thesis characterizes auditing activities and the Chamber of Auditors of the Czech Republic. It describes requirements of the profession …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedúci: Jan Molín
  • Oponent: Vladimír Králíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42567